Home Gereedschapskeuring

Keuring van (hand)gereedschappen volgens NEN 3140

De eisen en verplichtingen van V.C.A., ISO en Arbo-wet vereisen uw intensieve aandacht. Voor het certificaat V.C.A. of de ISO norm dient u uw (hand)gereedschap en stationaire machines periodiek te laten keuren. Dit moet allemaal volgens de NEN 3140. Ook de Arbo-wet verplicht de werkgever dat hij zijn elektrisch (hand)gereedschap veilig en periodiek laat controleren. De werkgever is op grond van de bepalingen in de Arbo- of Veiligheidswet verantwoordelijk voor de naleving van deze wetten. Het werken met elektrisch gereedschap is aan strenge regels verbonden. Deze regels zijn te vinden in het Elektrisch Veiligheid Besluit (E.V.B. 1). Hierin is de norm NEN 3140 opgenomen.

U kunt op eenvoudige wijze voldoen aan deze wettelijke verplichting

In de NEN 3140 valt elektrisch (hand)gereedschap onder elektrische ’hulpmiddelen’. Deze hulpmiddelen moet u periodiek laten inspecteren, én na elke reparatie. De inspectie gaat volgens strenge voorschriften en de keuring bestaat uit:

  • Visuele inspectie van het aansluitsnoer en de behuizing.
  • Het meten van de isolatieweerstand.
  • Het meten van de weerstand via de aardleiding.
  • Lekstromen

Onze inspecteur brengt een uniek nummer op de machine aan en een keuringssticker, waarop de volgende keuringsdatum staat vermeld. Bij elk gereedschap krijgt u een certificaat met daarop de meetgegevens, de keuringsdatum, de omschrijving van het apparaat en het unieke nummer daarvan.

Het is eventueel ook mogelijk om de keuring op locatie uit te voeren. Dit gaat uiteraard wel volgens afspraak